Khemiel és Ariel Arkangyal
B115 - Narancs/Vörös
2017. December 1-én 15:45-kor született

Örömmel osztjuk meg ezt a hírt Mike-tól és az Aura-Soma Products Ltd-től.

Szeretetben és Fényben

Az Akadémia munkatársai

Khemiel Arkangyalról azt gondoljuk, emelkedett státusa van az angyalok rendjével összefüggésben. Khemiellel lehetőségünk van arra, hogy megpillantsunk a forrásból valamit, hogy betekintést nyerjünk mindannak a lényegébe, ami van. Chamael és Khemiel ugyanazon lény két különböző aspektusa.

Ebben az üvegben Mind Khemiel, mind Ariel energiájának kombinációja van. Khemiel a női aspektus és Ariel a férfi aspektus, társak vagy ikerlángjai ugyanannak az esszenciának. Ha a narancs és vörös színeket nézzük, kutatjuk a felismeréseinket és van energiánk kifejezni ezeket. Ahogy elengedjük a narancs felébredő energiáját, a vörösben a felébredés mélyebb szintű energiájához jutunk, a Krisztus energiához. Érezhetjűk úgy is, hogy a narancs erősítést ad, hogy szembenézzünk a vörös energiában lévő kihívásokkal. Ugy gondoljuk, ez az arkangyal a víz világához tartozik, lényünk érzelmi oldalának érzelmi aspektusát tisztázza a naranccsal és a vörössel.

A narancsot és a vöröset nézve láthatjuk, hogy a korallhoz is kapcsolódik, annak a színnek az energiájához, amelynek intenzív változata a legutóbbi pomanderben, a Világos Korallban megjelent, s ez érthetővé teheti számunkra azt, ami ebben az üvegben létrejött. Egy mély éleslátás érzete és az egyén megerősődése a középpontba vetett hít és bizalom által, ezek azok a szempontok, amelyek ma a legnagyobb fontosságúak az Aura-Soma rendszerében. A tudatos és tudattalan közti kapcsolat szempontjából valódi egyensúly bennünk a narancs és a vörös között van, lényünk elsődleges vagy alapvető területén. Ha bízunk magunkban önmagunk legmélyebb szintjén, akkor lehetővé válik sokminden azzal kapcsolatban, amivel életünk során találkozunk.

Néha úgy gondoljuk, Khemiel konfliktussal van kapcsolatban, és Ariel, a nagylelkűséggel, éppúgy, mint a 23-as üvegben lévő energia fejlődésével. Arielt úgy ismerjük, mint Isten Oroszlánját, akinek bátorsága és ereje kapcsolódik ehhez a leíráshoz. Az oroszlán energiája nagyon fontos ebben az üvegben, ez egy fajta 11-es, 23-as energia, és az, amivel a Gecsemáni kert-ben szembenéztünk.

A 115/7 történet lehetőséget ad arra, hogy szembesüljünk a legnagyobb próbánkkal a bátorsággal és erővel kapcsolatban, hogy képesek legyünk integrálni azt, ami gátol bennünket abban, hogy meglássuk az ajándékokat azokban az akadályokban. Normálisan ellenállunk vagy egy nem megfelelő választ adunk, a kondicionált magatartásunk alapján, Khemiel & Ariel segít bennünket, hogy kevésbé legyünk reakciósak.

Gondoljunk úgy erre az üvegre, mint valamire, ami segíthet megidézni emlékeinket önmagunk több szintjén. Képzeljük el azt a lehetőséget, hogy lényünk különböző aspektusai összejönnek –és ahogy magunkban a különböző részek egymással birkóznak, Khemiel és Ariel támogatást adhat. Az Aura-Soma rendszerében a 7-ről azt gondoljuk, hogy ez a kihívás, vagy teszt, a 7-es üveg a Gecsemáni Kert, amely önmagunk tesztelésén keresztül a megértés mély szintjére utal. A 115, a két 1 és az 5 együtt ezt a 7-es energiát visszhangozza, és egy nagyobb egységhez vezet az a gondolat, hogy a bennünk lévő részek birkóznak egymással. A B11 Esszénus üveg és Vicky üvege, a B5 kapcsolódik itt össze. Lényünkben számtalan különböző rész jön össze megmutatva, ahogyan ez a két arkangyal összekapcsolódva létrehozza bennünk a mély egység érzetét.

December 3-án egy szuperhold közelít hozzánk, ami igen jelentős, mert ez a hold jelzi az egység és harmonizáció idejét minden kapcsolatunkban. A szuperhold bevezetés a december 18-22. közötti galaktikus csoportosulás időszakához. Ebben az időszakban a galaktikus kiegyenlítődés arra ösztönöz bennünket, hogy megválasszuk helyünket nagyobb fejlődési céllal.

Ez a két arkangyal univerzális támogatást ad, a Vörös és Narancs együtt a Korall energiában, amely inkább az egység, mintsem a különbözőség érzete. Mindannyian vágyunk egy megállapodott, közös nézőpontra, inkább, mint ellentétre vagy ellenkezésre. Szilárdan kell állnunk hitünkben és bizalmunkban, hogy képessé váljunk a valódi egység érzésére. Khemiel és Ariel segít bennünket, hogy érezzük a természettel való összekapcsolódást, Gaia minden energiájával és erejével, és minden lénnyel, e világban és más világokban. Hogy az elkülönülés érzetén túl jussunk, és képesek legyünk táplálni az egyetemességet, amelyet magában foglal az egymásrautaltságunk. Mély szeretet és a részvét iránti tisztelet érzése lényünk különböző aspektusai iránt, Khemiel és Ariel most erre hív minket össze.

Szeretetben és Fényben

 
The Academy
Dev Aura, Little London, Tetford, Lincolnshire, LN9 6QL, United Kingdom
t: +44 (0)1507 533 218      f: +44 (0)1507 534 025      e: enquiries@aura-soma-academy.net

Aura-Soma |  Dev Aura |  AEOS |  Pegasus |  Shire Farm

To remove yourself from this Mailing List, please click here or send an email to unsubscribe@asiact.org