Aartsengel Khemiel en Ariel
B115 - Oranje/Rood
Geboren om 15.45 u. op December 2017

Met vreugde delen wij dit nieuws van Mike en Aura-Soma Products Ltd. mee.

In Licht en Liefde

Het Academy Team

Aan Archangel Khemiel moeten we denken met diens verhoogde status in relatie tot de orde van alle engelen. Met Khemiel is er een mogelijkheid om een glimp op te vangen van iets van de bron, om inzicht te verwerven in de essentie van al wat is. Chamael en Khemiel mogen beschouwd worden als verschillende aspecten van het zelfde wezen.

In deze fles is er een combinatie van de energieën van zowel Khemiel en Ariel. Khemiel is het vrouwelijke aspect en Ariel het mannelijke aspect, wederhelften of tweeling-vlammen van dezelfde essentie. Wanneer we kijken in het Oranje en het Rood, dan onderzoeken we onze inzichten en hebben we de energie om die te kunnen uitdrukken. Terwijl we de ontwakende energie van het Oranje loslaten, komen we tot het ontwaken van die diepere energie van het Rood, de Christus energie. Doorheen het Oranje kunnen we ons versterkt voelen om onze uitdagingen aan te gaan met de energie van het Rood. We zouden aan deze Aartsengel kunnen denken in de waterwereld, een besef van het emotionele aspect van ons voelend wezen van onszelf dat opgelost wordt met het Oranje en het Rood.

Als we kijken naar het Oranje en het Rood, kunnen we zien hoe deze relateren naar het Koraal, waarvan de energie geïntensifieerd werd in de laatste Pomander, Licht Koraal, en dit geeft ons een gevoel van wat er tot stand komt doorheen deze fles. Een gevoel van diep inzicht en de versterking van het individu door vertrouwen en geloof in het centrum zijn aspecten die op dit moment van uiterste relevantie zijn in het Aura-Soma systeem. In relatie tot de middenlijn tussen wat bewust en onbewust is, is daar een werkelijke balans binnen onszelf tussen het Oranje en het Rood, een primair of essentieel aspect binnenin ons wezen. Als we onszelf vertrouwen in de diepten van onszelf, dan worden veel dingen mogelijk in termen van wat we ontmoeten in de context van het leven.

Soms denken we aan Khemiel in termen van conflict en aan Ariel in termen van vrijgevigheid alsook van diezelfde energie die in ontwikkeling is zoals we hebben in B 23. Ariel is erkend als de Leeuw van God, en beschikt over de moed en de kracht, die geassocieerd worden met die beschrijving. De energie van de leeuw is belangrijk in deze fles, een beetje zoals de 11, 23 en wat het was dat werd geconfronteerd in de Tuin van Gethsemane. Het 115/7-verhaal dat ons de gelegenheid biedt om onze grootste uitdagingen aan te gaan met moed en kracht, om te kunnen integreren welke onze obstakels zijn in relatie tot het zien van de geschenken in deze obstakels. Normaal zouden we in verzet komen of een ongepast antwoord bieden : dit is ons geconditioneerd gedrag. Khemiel en Ariel ondersteunen ons om minder reactionair te zijn.

Denk aan deze fles als iets dat ons kan bijstaan bij het verzamelen van herinneringen binnen onszelf op verschillende niveaus. Stel u de mogelijkheid voor om de verschillende aspecten vanbinnen bijeen te roepen – wanneer we worstelen met verdeeldheid in onszelf kunnen Kehmiel en Ariel ondersteuning bieden. In het Aura-Soma systeem beschouwen we 7 als een uitdaging of een test, de 7-fles wordt genoemd "De Tuin van Gethsemane', dit impliceert een diep niveau van inzicht doorheen de testing van het Zelf. 115, de twee'1'-en en de '5' komen samen en echoën die '7'-energie en die gedachte van worstelen met de delen van het Zelf om te komen tot meer éénmaking. De Essene fles B 11 en Vicky's fles B 5 komen samen. De myriade van de verschillende delen in ons wezen, alle samengeroepen, tonen ons hoe deze twee Aartsengelen zich verenigen om een gevoel van diepe éénmaking binnen het Zelf te creëren.

We naderen een Super Maan op 3 December en dit is belangrijk want deze maan brengt het signaal van harmonisering en eenheid in al onze relaties. Deze supermaan bereidt ons voor op een galactische uitlijning die zal plaatsvinden tussen 18 en 22 December ek. De galactische uitlijning op dit moment inspireert ons om onze plaats in een groter evolutionair doel te omarmen.

Deze twee Aartsengelen ondersteunen universaliteit, het Rood en het Oranje komen samen in de Koraal energie die staat voor het gevoel van éénwording in plaats van diversiteit. In ieder van ons hebben we een verlangen naar een gevoel van een overeenstemmend gezichtspunt liever dan weerstand of oppositie. We moeten stevig staande blijven in ons geloof in onszelf en zelfvertrouwen, onze eigen waarheid, om te kunnen komen tot een werkelijk gevoel van eenheid. Khemiel en Ariel helpen ons om onze onderlinge verbondenheid met de natuur, met alle krachten en energieën van Gaia en met alle wezens van zowel deze wereld als van andere werelden. Om uit te stijgen boven een gevoel van afscheiding en om de universaliteit, die geïmpliceerd wordt door onze onderlinge afhankelijkheid, te kunnen koesteren. Een gevoel van diepe liefde en het eren van mededogen naar alle verschillende aspecten van ons wezen worden op dit ogenblik opgeroepen doorheen Khemiel en Ariel.

In Licht & Liefde

 
The Academy
Dev Aura, Little London, Tetford, Lincolnshire, LN9 6QL, United Kingdom
t: +44 (0)1507 533 218      f: +44 (0)1507 534 025      e: enquiries@aura-soma-academy.net

Aura-Soma |  Dev Aura |  AEOS |  Pegasus |  Shire Farm

Als je niet meer op deze mailinglijst wenst te staan, klik hier of stuur dan een e-mail naar: unsubscribe@asiact.org